THL Nyheter

Alkoholkonsumtionen ökade med 0,6 procent år 2018

Enligt preliminära uppgifter ökade den totala alkoholkonsumtionen förra året med 0,6 procent jämfört med 2017. År 2018 konsumerades 10,4 liter alkohol i Finland medan alkoholkonsumtionen år 2017 var 10,3 liter. Elina Suontama 2019-02-28T11:36:00Z

Endast hälften av närståendevårdarna tar ut sin beviljade ledighet

Bara drygt hälften (53 %) av närståendevårdarna tar ut sin lagstadgade ledighet, visar THL:s utredning. Detta är inget nytt, då utredningar om närståendevården har gett liknande resultat i flera år. Minnessjukdomar har blivit den vanligaste orsaken till närståendevård. Det är vanligt att personer med minnessjukdomar måste vårdas och hållas under uppsikt dygnet runt. För att närståendevårdarna ska orka är det viktigt att de får pauser från det ständiga passandet. Beroende på hur betungande vårdsituationen är, har närståendevårdare rätt till två eller tre lediga dygn per månad. De flesta närståendevårdare (80 %) hade beviljats ledighet på grund av en bindande vårdsituation. Mari Kiviniemi 2019-02-25T13:31:00Z

Symptom hos byggnaders användare reflekterar dåligt mängden av orenheter i inomhusluften – symptomen ska ändå inte underskattas

Enkäter om inomhusluft för användare av byggnader i Finland tolkas ofta som mätningar för byggnaders skick och orenheter i inomhusluften. Användarnas symptom är värdefull information för att hantera problem med inomhusluft, men renoveringsbesluten ska i första hand basera sig på forskningdata om byggnadernas tillstånd. Terhi Seppälä 2019-02-20T11:50:00Z

Frågor och svar om äldreomsorgen

Det har väckts en livlig debatt om äldreomsorgen. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som ställs till våra experter. Eija Petäjäjärvi 2019-02-12T08:33:00Z

Svenskspråkiga barn med funktionsnedsättningar behöver stödtjänster på sitt modersmål för att bli mer delaktiga i samhället

Svenskspråkiga barn och unga med funktionsnedsättningar har rätt till stödtjänster på sitt modersmål. Dessa tjänster omfattar exempelvis socialt arbete, småbarnspedagogik och skolgång. För att barnen ska bli mer delaktiga i samhället är vuxna skyldiga att ta reda på barnets åsikt då det fattas beslut i barnets ärenden. Alla barn ska bli sedda som individer och inte som sin funktionsnedsättning. Detta framkommer ur THL:s och FDUV:s nya svenskspråkiga resumé om barn med funktionsnedsättningar och deras rätt till delaktighet i samhället. Publikationen är en översikt av flera rapporter och undersökningar; sammanfattad för beslutsfattare i Svenskfinland. Mari Kiviniemi 2019-02-12T04:08:00Z

Vuxnas kost är långt från den rekommenderade

Man äter för lite grönsaker, frukt och bär, men för mycket rött och processat kött. Skillnaderna mellan mäns och kvinnors kost blir allt större. Johanna Leinonen 2019-01-11T11:31:00Z

Sidor