THL Nyheter

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp: Vaccinationstäckningen kan förbättras genom att utveckla servicesystemet och lagstiftningen

Vaccinationstäckningen i Finland kan förbättras bland annat genom att trygga rådgivningsbyråerna och skolhälsovården tillräckliga personalresurser. Detta anser Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp som utrett hur vaccinationsverksamheten kan utvecklas. Arbetsgruppen föreslår inga tvångsåtgärder för att öka vaccinationstäckningen. Soile Koskela 2019-05-20T05:21:00Z

Gamla vattenledningar är ett dolt problem – utan reparationer ökar hälsoriskerna

I Finland sker det flera incidenter per år där hushållsvatten förorenas, vilket kan orsaka epidemier. Vid de flesta av incidenterna har grundvatten som används som hushållsvatten förorenats, men även ledningsnäten orsakar vattenburna epidemier och andra problem i allt högre utsträckning. Orsaken är vattenledningarnas dåliga skick och saneringsskuld. Laura Pentikäinen 2019-05-15T11:34:00Z

Utlysningen av anslag 2020 för hälsofrämjande är öppen

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande är 13.5– 14.6.2019. År 2020 går anslaget för hälsofrämjande särskilt till verksamhet som främjar hälsa i kommunerna. Syftet med det lagstadgade anslaget för hälsofrämjande är att stöda hälsofrämjandet samt att förebygga och minska rökning och användning av alkohol och andra droger. Mari Kiviniemi 2019-05-13T05:25:00Z

Inomhusluftens skadlighet kan inte bedömas med hjälp av toxicitetstester

Symtom med anknytning till inneluften förekommer allmänt. Som en lösning på behovet att utreda symtomens orsaker och bedöma hälsoriskerna har föreslagits användning av toxicitetstester. Med toxicitetstest mäter man de skadliga effekter som orsakas på en testorganism som exponerats för prover som samlats in i inomhusmiljön. De nuvarande toxicitetstesterna lämpar sig emellertid inte för bedömning av inneluftsrelaterade olägenheter. Detta framgår av en artikel i tidskriften Duodecim 8/2019, skriven av Arbetshälsoinstitutets, Institutet för hälsa och välfärds och Östra Finlands universitets toxikologer och experter på hälsoriktigt byggande. Laura Pentikäinen 2019-04-17T05:13:00Z

Alkoholkonsumtionen ökade med 0,6 procent år 2018

Enligt preliminära uppgifter ökade den totala alkoholkonsumtionen förra året med 0,6 procent jämfört med 2017. År 2018 konsumerades 10,4 liter alkohol i Finland medan alkoholkonsumtionen år 2017 var 10,3 liter. Elina Suontama 2019-02-28T11:36:00Z

Endast hälften av närståendevårdarna tar ut sin beviljade ledighet

Bara drygt hälften (53 %) av närståendevårdarna tar ut sin lagstadgade ledighet, visar THL:s utredning. Detta är inget nytt, då utredningar om närståendevården har gett liknande resultat i flera år. Minnessjukdomar har blivit den vanligaste orsaken till närståendevård. Det är vanligt att personer med minnessjukdomar måste vårdas och hållas under uppsikt dygnet runt. För att närståendevårdarna ska orka är det viktigt att de får pauser från det ständiga passandet. Beroende på hur betungande vårdsituationen är, har närståendevårdare rätt till två eller tre lediga dygn per månad. De flesta närståendevårdare (80 %) hade beviljats ledighet på grund av en bindande vårdsituation. Mari Kiviniemi 2019-02-25T13:31:00Z

Sidor