THL Nyheter

Antibiotikaresistenta bakterier förorsakar allt fler allvarliga infektioner – i Finland är situationen ännu relativt bra

EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC) uppskattar att ungefär 33 000 människor dör årligen i Europa på grund av infektioner som orsakats av antibiotikaresistenta bakterier. Antalet är nästan 2,5 gånger större än år 2007. Den sjukdomsbörda som antibiotikaresistensen orsakar är redan nästan lika stor som den sammanlagda sjukdomsbördan orsakad av influensa, tuberkulos och HIV. Laura Pentikäinen 2018-11-14T14:27:00Z

Antalet klienter inom hemvården ökar allt snabbare – hänger kvaliteten med?

Antalet klienter inom hemvården ökar snabbare än förut. Enligt enkäten Situationen inom äldreomsorgen 2018 har antalet klienter per dag inom hemvården ökat med 4 000 klienter. Tillväxttakten har fördubblats sedan den förra uppföljningen. Under uppföljningsveckan i maj 2018 hade hemvården i genomsnitt 51 700 klienter per dag. Hemvården har fått ett stort personaltillskott. För två år sedan hade antalet anställda inom hemvården sjunkit, men nu har personalen utökats med över 1 700 tjänster. Mari Kiviniemi 2018-10-11T03:32:00Z

Jämställdhetens tillbakagång måste stoppas

Det måste göras mer för jämställdheten mellan könen, konstaterade de som deltog i paneldebatten under den första av Jämställdhetsdagarna. Eeva-Liisa Kallonen 2018-10-10T10:40:00Z

Nu behövs inget separat tillstånd för HPV-vaccin längre - vaccinet har en etablerad plats i det nationella vaccinationsprogrammet

När barnet börjar i första klass ber man i många skolor föräldrarna om samtycke att få ge vaccin enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Hittills har man kunnat be om ett separat samtycke för flickornas HPV-vaccinering eftersom vaccinet kom in i programmet först efter att föräldrarna lämnat sitt samtycke för vaccinationer enligt vaccinationsprogrammet. Laura Pentikäinen 2018-10-05T09:41:00Z

Förra året var situationen för smittsamma sjukdomar i huvudsak normal – fler gonorréinfektioner än tidigare

Könssjukdomarna har ökat under de senaste åren. Till exempel konstaterades ett rekordantal gonorréinfektioner förra året, nästan 600. Detta var 181 fler smittofall jämfört med föregående år. Uppgifterna framgår av rapporten Infektionssjukdomar i Finland 2017, som publiceras av Institutet för hälsa och välfärd, THL. Laura Pentikäinen 2018-09-10T11:00:00Z

Finland deltar i ett brett sameuropeiskt vaccinationsprojekt

Finland deltar i ett nytt vittomfattande europeiskt projekt för att förbättra befolkningens vaccinationsskydd. Det treåriga projektet The European Joint Action on Vaccination är en fortsättning på EU:s tidigare arbete för att främja vaccinationsskyddet och vaccinationstäckningen. Projektet stärker det europeiska samarbetet och utvecklar praktiska verktyg för olika länders hälsomyndigheter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården för att stärka vaccinationstäckningen. Projektet lanserades den 4 september i Paris. Laura Pentikäinen 2018-09-04T10:00:00Z

Sidor