THL Nyheter

Olycksfallsdagen är åter fredagen den 13:e

Olycksfallsdagen firas fredagen den 13 januari och riktar finländarnas uppmärksamhet mot olycksfall och deras förebyggande. I Finland inträffar över en miljon olycksfall per år. Bakom många fall finns brådska. Olycksfallsdödligheten i Finland hör till de högsta i Europa. År 2015 dog 2 399 människor i Finland till följd av olycksfall. Största delen av de olycksfall som ledde till döden skedde i hemmet och på fritiden. Målet för Olycksfallsdagen är att väcka diskussion om olycksfall och hur man kunde förebygga dem i vardagen. Dagen har firats sedan år 1995, alltid fredagen den 13:e. Mari Kiviniemi 2017-09-25T09:10:00Z

Mässlingsepidemin i Europa återspeglas också i Finland

THL har fått kännedom om sammanlagt tio mässlingsfall under juni–augusti. Prover av totalt 29 patienter har undersökts i THL:s laboratorium på grund av misstankar om mässling. Terhi Hulkko 2017-08-09T09:05:00Z