THL Nyheter

Alkoholpolitiken delar åsikter

Enligt en undersökning som genomfördes i januari 2018 är ungefär hälften av finländarna (49 %) nöjda med den nuvarande alkoholpolitiken. Elina Suontama 2018-03-13T07:09:00Z

Anslag för hälsofrämjande till nio projekt år 2018

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fastställde dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande den 27 december 2017. Understöd beviljades nio hälsofrämjande utvecklings- och forskningsprojekt 2018–2020. Understödens totalbelopp är 2 176 794 euro. Mari Kiviniemi 2018-01-24T10:30:00Z

Anslag för hälsofrämjande till nio projekt år 2018

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fastställde dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande den 27 december 2017. Understöd beviljades nio hälsofrämjande utvecklings- och forskningsprojekt 2018–2020. Understödens totalbelopp är 2 176 794 euro. Mari Kiviniemi 2018-01-24T10:30:00Z

Anslag för hälsofrämjande till nio projekt år 2018

Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) fastställde dispositionsplanen för anslaget för hälsofrämjande den 27 december 2017. Understöd beviljades nio hälsofrämjande utvecklings- och forskningsprojekt 2018–2020. Understödens totalbelopp är 2 176 794 euro. Mari Kiviniemi 2018-01-24T10:30:00Z

Res utan strul i Madventures-stil

Utrikesministeriet deltar i resemässan Matka 2018 tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd. Terhi Hulkko 2018-01-16T09:15:00Z

Res utan strul i Madventures-stil

Utrikesministeriet deltar i resemässan Matka 2018 tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd. Terhi Hulkko 2018-01-16T09:15:00Z

Res utan strul i Madventures-stil

Utrikesministeriet deltar i resemässan Matka 2018 tillsammans med Institutet för hälsa och välfärd. Terhi Hulkko 2018-01-16T09:15:00Z

Sidor