THL Nyheter

Sjuklighetsindex: Stadsbornas hälsa förbättras – förutom i Kuopio

THL:s nya sjuklighetsindex visar att de friskaste finländarna bor i de stora städerna i söder (Esbo, Helsingfors, Vanda) medan de sjukaste finländarna bor i öster och norr (Kuopio, Kotka, Uleåborg, Joensuu). Befolkningens hälsa har glädjande nog blivit bättre i städer med över 50 000 invånare, med undantag för i Kuopio. Mari Kiviniemi 2017-12-14T06:58:00Z

Frågor om funktionsnedsättning är värdefulla för forskningen inom funktionshinderområdet

En färsk publikation samlar för första gången THL:s informationskällor om funktionsnedsättning. Det finns information och forskningsmaterial om funktionsnedsättning och funktionshinder i olika register om man bara plockar fram den. ”Sammanfattningsvis är de personer som upplever att de har en funktionsnedsättning i medeltal lägre utbildade, mer sällan i arbetslivet och ekonomiskt mer utsatta än befolkningen i övrigt”, säger Sanna Ahola, specialist på THL. Mari Kiviniemi 2017-12-05T06:07:00Z

Konsekvenserna av kommunala beslut för välfärden utvärderas alltför sällan

I kommunerna fattas beslut utan att man systematiskt utvärderar deras konsekvenser för invånarnas välfärd. En förhandsbedömning av vilka konsekvenser besluten har är en av de viktigaste metoderna med vilka främjandet av hälsa och välfärd beaktas i ledningen av kommunen. Tre av fyra kommuner uppger att de inte använder metoden. Resultaten baserar sig på uppgifter som THL samlade in från kommunernas ledning våren 2017. Uppgifterna lämnades av 269 kommuner, eller 91 procent av Finlands kommuner. Mari Kiviniemi 2017-11-14T05:59:00Z

Olycksfallsdagen är åter fredagen den 13:e

Olycksfallsdagen firas fredagen den 13 januari och riktar finländarnas uppmärksamhet mot olycksfall och deras förebyggande. I Finland inträffar över en miljon olycksfall per år. Bakom många fall finns brådska. Olycksfallsdödligheten i Finland hör till de högsta i Europa. År 2015 dog 2 399 människor i Finland till följd av olycksfall. Största delen av de olycksfall som ledde till döden skedde i hemmet och på fritiden. Målet för Olycksfallsdagen är att väcka diskussion om olycksfall och hur man kunde förebygga dem i vardagen. Dagen har firats sedan år 1995, alltid fredagen den 13:e. Mari Kiviniemi 2017-09-25T09:10:00Z

Sidor