THL Nyheter

Förra året var situationen för smittsamma sjukdomar i huvudsak normal – fler gonorréinfektioner än tidigare

Könssjukdomarna har ökat under de senaste åren. Till exempel konstaterades ett rekordantal gonorréinfektioner förra året, nästan 600. Detta var 181 fler smittofall jämfört med föregående år. Uppgifterna framgår av rapporten Infektionssjukdomar i Finland 2017, som publiceras av Institutet för hälsa och välfärd, THL. Laura Pentikäinen 2018-09-10T11:00:00Z

Finland deltar i ett brett sameuropeiskt vaccinationsprojekt

Finland deltar i ett nytt vittomfattande europeiskt projekt för att förbättra befolkningens vaccinationsskydd. Det treåriga projektet The European Joint Action on Vaccination är en fortsättning på EU:s tidigare arbete för att främja vaccinationsskyddet och vaccinationstäckningen. Projektet stärker det europeiska samarbetet och utvecklar praktiska verktyg för olika länders hälsomyndigheter och de som arbetar inom hälso- och sjukvården för att stärka vaccinationstäckningen. Projektet lanserades den 4 september i Paris. Laura Pentikäinen 2018-09-04T10:00:00Z

I fortsättningen kan hivtest även tas hemma

Metoderna för hivtest har utvecklats och blivit ännu enklare, vilket gör det möjligt att ta ett test själv utan hjälp från hälso-och sjukvårdspersonal. Terhi Seppälä 2018-08-29T09:58:00Z

Det varma vädret ökar risken för infektion på badstranden

I sommar är mängden blågröna alger exceptionellt stor på badstränderna. Värmeperioden kan också medföra andra problem som är förknippade med kvaliteten på vattnet vid badstränderna. Saila Pitkänen 2018-08-09T10:50:00Z

Vatten med blågrönalger utgör risk för både människor och djur

Den exceptionella algsituationen ökar risken för negativa hälsoeffekter. Man bör komma ihåg att vatten med blågrönalger alltid utgör en hälsorisk. Om vattnet innehåller blågrönalger, ska man inte använda det som dricksvatten ens för djur, oberoende om man kokar vattnet. Eventuella alggifter förblir kvar i vattnet i upp till flera dagar även efter att alger inte längre syns. Piritta Rautavuori 2018-07-20T13:32:00Z

Etisk rekommendation för ansvarsfull användning av mätare inom socialsektorn

Användning av mätare vid klientarbete inom socialsektorn: fyra råd till anställda Använd mätare i klientarbete enbart då det är motiverat. Fastställ i förväg vilken information du vill få fram med mätarna. Välj en mätare som säkert passar ändamålet i fråga. Diskutera användningen av mätare med klienterna, användningsändamålet samt på vilket sätt resultaten kan påverka beslut som gäller hen. Kom ihåg att betydande beslut som gäller en klient inte kan fattas enbart utifrån mätningar. En mätare är bara en delfaktor i beslutsfattande som förutsätter en helhetsbedömning. Det är ledningens uppgift att säkerställa att anställda har tillräcklig kompetens för att använda mätare, och att praxis för utförande av mätningar är enhetlig. Mari Kiviniemi 2018-07-05T09:52:00Z

Hela 400 000 finländare upplever sig ha fått för få läkartjänster i förhållande till sina behov, 80 000 upplever sig ha fått för lite socialarbetartjänster

16 procent av de vuxna som har behövt läkartjänster uppger att de har fått för lite tjänster i förhållande till sina behov. Detta motsvarar cirka 400 000 personer. Enligt THL:s FinSote-undersökning förekommer skillnader i resultaten mellan landskapen: andelen som inte har fått tillräckligt med läkartjänster är störst i Kajanaland och Norra Karelen, minst i Södra Österbotten och Egentliga Tavastland. När det gäller tjänster som tillhandahålls av socialarbetare anser cirka 46 procent eller cirka 80 000 personer att de har fått för lite tjänster i förhållande till sina behov. Störst andel personer som har fått för lite tjänster finns i Kajanaland, Norra Österbotten och Mellersta Österbotten, minst i Södra Österbotten och Egentliga Tavastland. Mari Kiviniemi 2018-06-08T12:33:00Z