THL Nyheter

Förhandsinformation: Vart tredje barn föds i Nyland

Enligt förhandsinformation föddes år 2018 47 914 barn i Finland, vilket är sex procent mindre än 2017. Förlossningssjukhusen hade i genomsnitt 1 970 födslar. Tiina Puhakka 2019-06-26T12:15:00Z

Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling ökade

Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling ökade för fjärde året i rad. Förra året hänvisades sammanlagt 15 526 brott- och tvistemål till medling, varav 14 789 var brottmål och 737 tvistemål. Detta motsvarar en ökning på cirka två procent jämfört med året innan. Oliver Kiviharju 2019-06-18T09:02:00Z

Undersökning: Mikrobiota typisk för lantgårdar kan skydda barn från astma även i stadsbostäder

Risken att ett barn får astma är mindre, ju högre grad bakteriefloran i hemmet under den tidiga barndomen, påminner om bakteriefloran på en lantgård. Detta framgår av en undersökning genomförd av Institutet för hälsa och välfärd (THL), där man har analyserat mikrobiotan i 400 finländska och 1 000 tyska bostäder. Redan tidigare studier har visat att en uppväxt på en lantgård där det finns djur rentav kan halvera risken att drabbas av astma och allergier. Man tror att den skyddande effekten beror på rikedomen, dvs. den stora diversiteten mikrobarter på lantgårdar. Laura Pentikäinen 2019-06-17T15:00:00Z

Över 90 procent av Finlands badvatten är utmärkta eller bra

Vattnet vid de allmänna badstränderna i Finland är av god kvalitet, klargör Europeiska miljöbyrån i sin badvattenrapport. Största delen av badvattnet, över 91 procent, klassificerades som antingen av utmärkt eller god kvalitet. Ungefär två procent av badstränderna klassificerades som tillfredsställande. Bara en badstrand klassificerades som dålig. Laura Pentikäinen 2019-06-06T10:00:00Z

Nya FinSote-resultat från städerna: Upp till 14 procent av alla i arbetsför ålder upplever psykisk påfrestning

Omkring var tionde vuxen upplever en betydande psykisk påfrestning. Allra vanligast var det bland 20–54-åringar, av vilka 14 procent upplevde en betydande psykisk påfrestning. Bland 55–74-åringarna var andelen 8 procent. Det framgår av THL:s FinSote-undersökning, som regelbundet tar fram information om befolkningens välbefinnande, hälsa och serviceupplevelser. Den information som nu publicerades från FinSote-undersökningen kommer från Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Åbo, Lahtis, Kotka, Rovaniemi, Jyväskylä, Hyvinge, Träskända, Nurmijärvi och Tusby. Dessa städer och kommuner beställde ett extra urval av enkäten hösten 2018. Mari Kiviniemi 2019-06-03T11:23:00Z

Antalet skyddshemsklienter fortsätter öka

Skyddshemmen tog emot 5 063 klienter under 2018. Antalet klienter ökade med 17 procent, 730 klienter, jämfört med föregående år. Antalet skyddshemsklienter har ökat jämnt sedan 2015, då ansvaret för att finansiera skyddshemstjänsterna överfördes till staten. Oliver Kiviharju 2019-06-03T11:22:00Z

Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp: Vaccinationstäckningen kan förbättras genom att utveckla servicesystemet och lagstiftningen

Vaccinationstäckningen i Finland kan förbättras bland annat genom att trygga rådgivningsbyråerna och skolhälsovården tillräckliga personalresurser. Detta anser Social- och hälsovårdsministeriets arbetsgrupp som utrett hur vaccinationsverksamheten kan utvecklas. Arbetsgruppen föreslår inga tvångsåtgärder för att öka vaccinationstäckningen. Soile Koskela 2019-05-20T05:21:00Z

Gamla vattenledningar är ett dolt problem – utan reparationer ökar hälsoriskerna

I Finland sker det flera incidenter per år där hushållsvatten förorenas, vilket kan orsaka epidemier. Vid de flesta av incidenterna har grundvatten som används som hushållsvatten förorenats, men även ledningsnäten orsakar vattenburna epidemier och andra problem i allt högre utsträckning. Orsaken är vattenledningarnas dåliga skick och saneringsskuld. Laura Pentikäinen 2019-05-15T11:34:00Z

Utlysningen av anslag 2020 för hälsofrämjande är öppen

Ansökningstiden för anslaget för hälsofrämjande är 13.5– 14.6.2019. År 2020 går anslaget för hälsofrämjande särskilt till verksamhet som främjar hälsa i kommunerna. Syftet med det lagstadgade anslaget för hälsofrämjande är att stöda hälsofrämjandet samt att förebygga och minska rökning och användning av alkohol och andra droger. Mari Kiviniemi 2019-05-13T05:25:00Z

Sidor