THL Nyheter

15 000 personer får en FinSote-enkätblankett i höst

THL genomför igen en omfattande FinSote-undersökning. Enkätblanketten skickas till 15 000 personer i åldern 15–99 år under september. Den nationella undersökningen om hälsa, välfärd och social- och hälsovården FinSote producerar information om befolkningens välfärd och hälsa och om vilka förändringar som skett gällande dessa. Mari Kiviniemi 2019-09-11T11:43:00Z

Finska hälso- och sjukvårdspersonal samlas – effektivare vård av personer som fått symtom eller insjuknat i inomhusmiljöer

Symtom som har samband med inomhusmiljön är till största delen lindriga, men vissa finländare upplever svåra och långvariga symtomen. För att man inom hälso- och sjukvården bättre ska kunna hjälpa dem som får symtom i inomhusmiljöer har Institutet för hälsa och välfärd nu samlat en expertgrupp bestående av hälso- och sjukvårdspersonal. Laura Pentikäinen 2019-09-11T02:55:00Z

De internationella målen om minskad användning av tobaksprodukter är inom räckhåll, men målet med Finlands tobakslag är svårare att nå

World Health Organization (WHO) har satt upp ett internationellt mål för sina medlemsstater: att minska användningen av tobaksprodukter med 30 % mellan åren 2010 och 2025. Kvinnorna har redan nu nått WHO:s målnivå. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter ser det ut som att männen nätt och jämnt kommer att uppfylla målet. Elina Suontama 2019-09-05T08:48:00Z

Mikrobiotan i hemmets inomhusluft kan skydda barn mot astma – hur kan barnen i sin vardag utsättas för skyddande mikrober?

Ett stort antal bakterier av viss typ, som sannolikt kommer in utifrån, kan minska barnets risk att insjukna i astma. Detta framgick av THL:s nya undersökning där mikrobiota i cirka 400 finländska hem analyserades. Någon enskild bakteriesläkt som skulle skydda mot astma hittades ändå inte i undersökningen. Än så länge är det oklart vad det är som gör att exponeringen för mikrober skyddar mot astma. I tidigare undersökningar har det observerats att särskilt en mångfald av mikrober, dvs. hög diversitet, skyddar mot astma. THL:s undersökning som offentliggjordes i juni visade dessutom att en bondgårdslik mikrobiota i hemmet skyddar mot astma även i ett hem i staden. Laura Pentikäinen 2019-08-29T05:20:00Z

Det varma vädret kan ge upphov till blågrönalger och vibriobakterier på badstränderna

Förekomsten av blågrönalger ökar under en varm sommar. I Finlands södra och sydvästra havsområden har mängden blågrönalger och bakterier av släktet vibrio varit större under den senare delen av juli än i början av månaden när det var svalare. Det är viktigt att följa meddelandena om badvattnets kvalitet på badstranden, eftersom badvatten av god kvalitet tillfälligt kan försämras och orsaka negativa hälsoeffekter. Laura Pentikäinen 2019-07-30T11:02:00Z

Förhandsinformation: Vart tredje barn föds i Nyland

Enligt förhandsinformation föddes år 2018 47 914 barn i Finland, vilket är sex procent mindre än 2017. Förlossningssjukhusen hade i genomsnitt 1 970 födslar. Tiina Puhakka 2019-06-26T12:15:00Z

Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling ökade

Antalet brott- och tvistemål som hänvisades till medling ökade för fjärde året i rad. Förra året hänvisades sammanlagt 15 526 brott- och tvistemål till medling, varav 14 789 var brottmål och 737 tvistemål. Detta motsvarar en ökning på cirka två procent jämfört med året innan. Oliver Kiviharju 2019-06-18T09:02:00Z

Undersökning: Mikrobiota typisk för lantgårdar kan skydda barn från astma även i stadsbostäder

Risken att ett barn får astma är mindre, ju högre grad bakteriefloran i hemmet under den tidiga barndomen, påminner om bakteriefloran på en lantgård. Detta framgår av en undersökning genomförd av Institutet för hälsa och välfärd (THL), där man har analyserat mikrobiotan i 400 finländska och 1 000 tyska bostäder. Redan tidigare studier har visat att en uppväxt på en lantgård där det finns djur rentav kan halvera risken att drabbas av astma och allergier. Man tror att den skyddande effekten beror på rikedomen, dvs. den stora diversiteten mikrobarter på lantgårdar. Laura Pentikäinen 2019-06-17T15:00:00Z

Sidor