THL Nyheter

Antibiotika verkar inte längre mot alla bakterier – allt fler bakterier är resistenta mot många olika typer av antibiotika

Bakterier som är resistenta mot många olika typer av antibiotika blir allt vanligare i Finland. Hos oss är andelen multiresistenta bakterier trots allt betydligt mindre än i Europa i genomsnitt. Dessa uppgifter framgår av nya rapporter som beskriver läget vad gäller resistens mot antimikrobiella läkemedel i Finland och Europa. Laura Pentikäinen 2019-11-17T23:50:00Z

Konsumtionen av antimikrobiella läkemedel stabil i Europa – i Finland har konsumtionen minskat både inom öppenvården och på sjukhus

Under de senaste tio åren har konsumtionen av antimikrobiella läkemedel hållits på samma nivå i Europa, men det förekommer skillnader mellan länderna. I tolv europeiska länder har konsumtionen inom den öppna sektorn minskat och i fem länder uppvisar även sjukhusen en sjuknande trend. I Finland har konsumtionen av antimikrobiella läkemedel minskat, såväl inom öppenvården som på sjukhus, med i genomsnitt fem procent per år inom båda sektorerna. Laura Pentikäinen 2019-11-17T23:50:00Z

Allt flera unga avstår från alkohol, men att prova cannabis har blivit vanligare

Enligt en undersökning som genomförts bland elever i årskurs nio i grundskolan fortsätter ungdomarna att bli nyktrare: 31 procent använder inte alkohol över huvudtaget och allt färre röker. Ett undantag i den positiva utveckling som pågått länge är tendensen att prova cannabis, vilket har blivit vanligare, i synnerhet bland pojkar. Elina Suontama 2019-11-12T05:50:00Z

7 fakta om kommunernas främjande av hälsa och välbefinnande

Kommunerna spelar en viktig roll i främjandet av befolkningens hälsa och välbefinnande. Inom kommunerna fattas varje vecka små och stora beslut som påverkar invånarnas välbefinnande. Var ska man till exempel bygga en cykelväg och hur ska skolornas lokaler användas på kvällarna? I den information som THL, SHM och Finlands Kommunförbund samlar in vartannat år utreds hur och med vilka resurser kommunerna främjar hälsan och välbefinnandet. Nedan följer några plock ur informationsinsamlingen för Främjande av välbefinnande och hälsa i kommunens ledning (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa) 2019. Mari Kiviniemi 2019-11-08T09:15:00Z

Kulturen inkluderad i kommunernas främjande av hälsa och välfärd

Forskningen visar att kultur bidrar till hälsa och välfärd, men man kan fråga sig om kommunerna satsar tillräckligt på kultur, och i all synnerhet på sådan kultur som främjar hälsa och välfärd? Vilka resurser anslås för detta slags verksamhet? Svaren utreds i en datainsamling som Institutet för hälsa och välfärd utförde i våras i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet, och handlar om det arbete som görs i kommunerna för att med kulturens hjälp främja hälsa och välfärd. Mari Kiviniemi 2019-10-10T09:15:00Z

Sidor