THL Nyheter

Stora regionala skillnader i tjänsterna för missbrukande mammor – en del missbrukande mammor förblir sannolikt oidentifierade

Det förekommer stora regionala skillnader vad gäller tillgången till tjänster för mammor som använder alkohol och droger. Av en enkät som THL genomfört framgår dessutom att det är sannolikt att en del missbrukande mammor helt och hållet förblir oidentifierade och hänvisas därmed inte till specialtjänster. Oliver Kiviharju 2019-12-12T07:44:00Z

Reservera tid, undvika brådska och håll dig på benen när vinterhalkan slår till

Så här förbereder du dig för halka och håller dig på benen Tänk på vilka skor du väljer – stabila skor är låga med bred klack och en kraftigt mönstrad sula i ett mjukt material. Koncentrera dig på hur du går. Om uppmärksamheten i stället är inställd på mobilen och inte på gåendet kan halkan överraska rejält. Förutse. Om du är alert kan du se upp för hala fläckar. Använd halkskydd när det är halt – halkskydd som fästs i skorna eller dubbar som sätts på permanent ger ett gott grepp. Läs varningarna. Fotgängarvädret finns till exempel på Meteorologiska institutets webbplats. Ge respons på underhållet av gårdar och gångbanor – eller sanda gården vid behov och i mån av möjlighet själv. Sandning av gårdar och gator och snöröjning hjälper många fler att hålla sig på benen. Se till din fysiska kondition. God kroppskontroll och muskelstyrka hjälper dig att hålla dig på benen. Tänk på att en promilleökning också ökar risken för att falla ytterligare, särskilt så här i julfesttider. Mari Kiviniemi 2019-12-02T10:58:00Z

Skyddshemmen är välkända – män skulle söka sig till skyddshem betydligt mer sällan än kvinnor

Finländarna känner bra till skyddshemmen avsedda för människor som upplevt våld eller hot av våld i nära relationer. Enligt en enkät av THL:s Taloustutkimus känner 91 procent av svararna till skyddshemsservicen. I enkäten framgår också att män skulle söka sig vid behov till skyddshem betydligt mer sällan än kvinnor. Oliver Kiviharju 2019-11-28T04:49:00Z

Ny åtgärdsplan ger metoder för att förebygga våld mot barn

En barndom utan våld heter en ny åtgärdsplan för förebyggande av våld mot barn som innehåller 93 åtgärder för att förebygga våld mot barn och unga i åldern 0–17 år. Planen ska genomföras 2020–2025. Planen omfattar förebyggande av fysiskt och psykiskt våld, sexuellt våld och nättrakasserier i olika uppväxt- och verksamhetsmiljöer. Åtgärdsplanen är en handbok för yrkesutbildade personer och studerande som arbetar med barn och unga inom social- och hälsovården, polisen, bildningsväsendet och ungdomsväsendet, rättsväsendet och civilsamhällesorganisationer. Mari Kiviniemi 2019-11-26T05:56:00Z

Antibiotika verkar inte längre mot alla bakterier – allt fler bakterier är resistenta mot många olika typer av antibiotika

Bakterier som är resistenta mot många olika typer av antibiotika blir allt vanligare i Finland. Hos oss är andelen multiresistenta bakterier trots allt betydligt mindre än i Europa i genomsnitt. Dessa uppgifter framgår av nya rapporter som beskriver läget vad gäller resistens mot antimikrobiella läkemedel i Finland och Europa. Laura Pentikäinen 2019-11-17T23:50:00Z

Konsumtionen av antimikrobiella läkemedel stabil i Europa – i Finland har konsumtionen minskat både inom öppenvården och på sjukhus

Under de senaste tio åren har konsumtionen av antimikrobiella läkemedel hållits på samma nivå i Europa, men det förekommer skillnader mellan länderna. I tolv europeiska länder har konsumtionen inom den öppna sektorn minskat och i fem länder uppvisar även sjukhusen en sjuknande trend. I Finland har konsumtionen av antimikrobiella läkemedel minskat, såväl inom öppenvården som på sjukhus, med i genomsnitt fem procent per år inom båda sektorerna. Laura Pentikäinen 2019-11-17T23:50:00Z

Allt flera unga avstår från alkohol, men att prova cannabis har blivit vanligare

Enligt en undersökning som genomförts bland elever i årskurs nio i grundskolan fortsätter ungdomarna att bli nyktrare: 31 procent använder inte alkohol över huvudtaget och allt färre röker. Ett undantag i den positiva utveckling som pågått länge är tendensen att prova cannabis, vilket har blivit vanligare, i synnerhet bland pojkar. Elina Suontama 2019-11-12T05:50:00Z

7 fakta om kommunernas främjande av hälsa och välbefinnande

Kommunerna spelar en viktig roll i främjandet av befolkningens hälsa och välbefinnande. Inom kommunerna fattas varje vecka små och stora beslut som påverkar invånarnas välbefinnande. Var ska man till exempel bygga en cykelväg och hur ska skolornas lokaler användas på kvällarna? I den information som THL, SHM och Finlands Kommunförbund samlar in vartannat år utreds hur och med vilka resurser kommunerna främjar hälsan och välbefinnandet. Nedan följer några plock ur informationsinsamlingen för Främjande av välbefinnande och hälsa i kommunens ledning (Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kuntajohdossa) 2019. Mari Kiviniemi 2019-11-08T09:15:00Z