Läkemedelsavfall

De läkemedel du inte längre använder skall behandlas som problemavfall. Hämta in dem på apoteket för vidarebehandling av problemavfallsverket i Riihimäki. Avlägsna doseringsetiketter med patientuppgifter om du så önskar.

Vi uppskattar om du separerar jodhaltiga läkemedel och produkter som innehåller kvicksilver från de andra samt häller alla tabletter i en påse och  tar ut blisterförpackningar ur den yttre förpackningen.

Lösningar hämtas i originalflaskan och salvor i sina tuber eller burkar. Se mer i dokumentet nedan: