Läkemedelsrådgivning

Du kan när som helst titta in på apoteket eller ringa oss för läkemedelsrådgivning. Detta gäller såväl recept- som egenvårdsläkemedel och även andra apoteksprodukter.

Vår målsättning är att du skall veta:

  • hur ditt läkemedel verkar
  • hur du använder och förvarar det rätt och säkert
  • läkemedlets eventuella biverkningar
  • vart du vänder dig i problemsituationer

Vi ger även råd om ekonomiskt fördelaktiga läkemedelsval.