Läkemedelsrådgivning

Du kan när som helst titta in på apoteket eller ringa oss för läkemedelsrådgivning. Detta gäller såväl recept- som egenvårdsläkemedel och även andra apoteksprodukter.

Vår målsättning är att du skall veta:

  • hur ditt läkemedel verkar
  • hur du använder och förvarar det rätt och säkert
  • läkemedlets eventuella biverkningar
  • vart du vänder dig i problemsituationer

Vi ger även råd om ekonomiskt fördelaktiga läkemedelsval.

Maskinell dosdispensering

  • vi erbjuder Er möjlighet att få dina läkemedel färdigt doserade i dospåsar: morgon-,dag-,kvällsmediciner. Tjänsten omfattar även läkemedelsgenomgång av alla dina läkemedel. Tjänsten är avgiftsbelagd och uppgörs enligt avtal på apoteket. Fråga gärna mera.