Receptexpedition - eRecept

Vi expedierar eRecept från såväl Finländska fastlandet som från Åland.  Uppvisa Fpa -kort eller annat identitetskort så hittar vi Dina eRecept. eRecept utskrivna i Sverige kan vi inte expediera eftersom vi inte har datakontakt med det svenska ereceptsystemet.

Om dina receptmediciner hämtas av ett ombud, kom ihåg att skicka med Fpa –kortet för att vi skall ha tillgång till rätta och uppdaterade uppgifter.

I samband med receptexpeditionen kan vi även granska hur dina mediciner passar ihop eller hur en ny medicin passar ihop med dina tidigare läkemedel.

Vi får inte lämna ut uppgifter om eRecept per telefon, eftersom vi inte kan försäkra oss om identifiering av personen som ringer.

Om Dina receptärenden alltid handhas av ett ombud kan ni tillsammans uppgöra ett Samtycke som inlämnas på apoteket. Utan ett sådant samtycke kan ett ombud endast hämta ut de receptmediciner hen har kännedom om. En Samtyckesblankett får Du t.ex på apoteket. Man kan även göra en elektronisk fullmakt via  www.suomi.fi/fullmakter.

eReceptet kan vara i kraft i två år förutsatt att läkaren har förskrivit en tillräcklig mängd för denna tid. Vissa recept är i kraft endast ett år (starka värkmediciner, sömnmediciner o dyl.). eReceptet förnyas inte automatiskt. Du kan göra en förnyelsebegäran på "mina Kanta" - sidor, Du kan personligen be hälsocentralen eller läkaren göra ett nytt eReceptet eller så kan apoteket skicka en förnyelsebegäran elektroniskt.

Bekanta dig gärna med mina Kanta -sidors tjänster på www.kanta.fi/sv